Wed. Feb 8th, 2023

राजा ज्ञानेन्द्रले सर्बाेच्चमा रीटहाल्नु पर्छ ।